201 Torhoutse Steenweg, 8200 Brugge

Steeds meer ondernemingen, organisaties en overheden geven een eigen magazine uit. Het is een ideale tool om uw band met bestaande relaties te versterken en nieuwe relaties aan te trekken. Een magazine straalt bovendien tijd, professionaliteit en expertise uit en biedt een welkome afwisseling in al dat online geweld.


img (1).jpeg

Ook als u geen uitgever bent, kan u zelf aan de slag in de opstart van een eigen magazine.

1 doelstelling bepalen

Bepaal in eerste instantie het doel van het magazine. Geeft u mensen een kijkje achter de schermen en laat u ze kennismaken met uw medewerkers? Wil u mensen informeren over bepaalde uitdagingen en oplossingen bieden? Of wil u hen inspireren met uw realisaties en projecten

2 thematisering

Een magazine wordt vaak omgebouwd rond een bepaald thema. Relaties kunnen daarvoor interessante insteken aanreiken. Welke vragen komen het meest aan bod? Wat zijn de meest gelezen onderwerpen op uw website? Hoe speelt u in op actuele trends en ontwikkelingen in de sector.

Omschrijf het hoofdthema bondig en maak vervolgens enkele subthema’s

3 doelgroepen

Bepaal wie u wil bereiken en wat de belangrijkste kenmerken van deze doelgroepen. Dat kan hun professionele functie zijn en de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Hiervoor is het handig om enkele basisdoelgroepen te omschrijven in persona.

4 informatiebehoefte in kaart brengen

De zogenaamde customer journey is opgebouwd rond vier fases: de ideeënfase, oriëntatiefase, keuzefase en retentiefase. Magazines zet u veelal in de retentiefase in. U hebt goeie klanten en die wil u houden. Mensen die uw onderneming intussen goed kennen. Let op in de opmaak van de content, aangezien deze doelgroep al een stevige kennis heeft van uw activiteiten.

5 content van kennis

Het maken van een magazine betekent dat je flink aan de slag moet met het (laten) maken van content. Toch hoef je misschien niet alles opnieuw te produceren. Ga na welke kennis er al is in je bedrijf. Zijn er interessante artikelen of blogs die hergebruikt kunnen worden? Infographics die in het blad geplaatst kunnen worden? Zijn er misschien onlangs nieuwe foto’s gemaakt van medewerkers of projecten? Dit scheelt je bij de productie van je blad.

6 naam en vormgeving

De vormgeving van het magazine is bijzonder belangrijk. Hoe je blad eruit ziet, bepaalt voor een deel het succes ervan. Schrijf dus richtlijnen uit wat betreft de vormgeving, de beelden, tekststijl … Zo krijg je een duidelijke en herkenbare uitstraling.

Je magazine geef je vervolgens een pakkende naam die de lading dekt. Het moet in één oogopslag duidelijk zijn waar jouw magazine voor staat.

7 rubrieken bepalen

Nu je een goed beeld hebt van de inhoud en vorm van je blad, kun je werken aan de structuur van je magazine. Rubrieken geven je houvast bij het maken van je magazine. Het geeft afwisseling, dynamiek en resulteert in een uniforme uitstraling van al je edities. Denk bij het maken van rubrieken niet alleen na over variatie in inhoud, maar ook in beeld en vorm.

8 planning maken

Maak een planning waarin je van pagina tot pagina omschrijft wat de inhoud wordt. Noteer hierbij ook insteek, beeldideeën, uitvoerende en verantwoordelijke. Hoe gedetailleerder je planning, hoe beter je onderdelen eventueel kunt uitbesteden. Vergeet natuurlijk niet deadlines aan je planning te hangen.

9 creatie

Alle voorbereiding zijn achter de rug en je kan aan de slag met het vullen van je magazine. Schakel collega’s in, ga zelf op pad, of zoek freelancers om onderdelen in te vullen. Natuurlijk kun je ook de volledige realisatie van je magazine uitbesteden aan een derde partij.

10 verspreiding

Uitgestuurd per post, verdeeld op beurzen, meenemen op klantenbezoeken en uitdelen onder je collega’s. Bepaal hoeveel exemplaren je nodig hebt en op welke manieren je de verspreiding uitvoert. De laatste afspraken maak je met de drukker en je magazine is klaar om in de bus te vallen.

Meer weten over het maken van je eigen magazine? Of heb je advies nodig bij een van bovenstaande stappen? Neem dan contact op!